23 Online
Giờ Máy Chủ
Giờ Của Bạn
Xếp hạng hàng đầu
Quốc giaLớp Nhân VậtNhân VậtCấp ĐộCấp Độ MasterVị trí
1Valkiery4001,000Lorencia
2LemuriaShen4001,000Lorencia
3Master SlayerMsPurple4001,000Lorencia
4LemuriaDemonPro4001,000Lorencia Bar
500014001,000Elbeland
6LemuriaJinWoo400992Noria
7DL399400983Deep Dungeon
8gAWR1400916Lorencia
9LemuriaMAZE400892Lorencia Bar
10Grand MasterMiuWizard400787Deep Dungeon
11LemuriaProKunDun400728Lorencia Bar
12Kundun Memphisarrfffs400524Lorencia
13LemuriaKUNDUN9999400478Lorencia
14Grand MasterVIPPER400423Swamp of Darkness
15Master Slayertess3400400Lorencia
16Lord EmperorGDLA400346Karutan 2
17JamePhong400336Lorencia Bar
18LemuriaNhatMinh400335Elbeland
19Lemuriaphuc01400287Lorencia
20Chit400228Lorencia
21Kundun MemphisCassano40024Lorencia
22Testt4006Kanturu
Lên Trang Đầu